همايش ها و کارگاه ها
برگزاری همایش ملی بحران کم آبی و راههای برون رفت در شهریورماه سال94 به میزبانی دانشگاه پیام نورمرکز کبودراهنگ 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر