همايش ها و کارگاه ها
برگزاری «کارگاه آموزشی بین­المللی کارآفرینی فناورانه» در تاریخ 6-5 آبان ماه سال جاری


رئیس سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران درخصوص برگزاری «کارگاه آموزشی بین­المللی کارآفرینی فناورانه» در تاریخ 6-5 آبان ماه سال جاری

ثبت نام تا تاریخ: 30 مهرماه 94 می باشد. جهت ثبت نام با ایمیل ذیل:

tbew2015@gmail.com

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر