اخبار کلاس ها و امتحانات
قابل توجه دانشجویانرشته مدیریت و اقتصاد و حسابداری:برنامه کلاسی دروس آقای دکتر شهیدی تغییر کرده است .جهت اطلاع از تغییر برنامه گزارش 101 خود رابه روز رسانی کنید.


قابل توجه دانشجویانرشته مدیریت و اقتصاد و حسابداری:برنامه کلاسی دروس آقای دکتر شهیدی تغییر کرده است .جهت اطلاع از تغییر برنامه گزارش 101 خود رابه روز رسانی کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر