كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار و اطلاعیه ها
جستجو
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
ورود
اخبار کلاس ها و امتحانات
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر: کلاس مباحث ویژه آقای زحلی به ساعت 10-8 و کلاس مبانی کامپیوتر به ساعت 12-10 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق بین الملل: برنامه ی کلاسی ارشد حقوق بین الملل در سیستم گلستان ثبت گردید.در ضمن دانشجویانی که دروس اعلام شده در فایل پیوست را اخذ نموده اند می بایست سریعاً قبل از اتمام زمان حذف و اضافه ، واحد مربوطه را حذف و به صورت الکترونیکی
مهم مهم مهم قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی: دانشجویانی که درس زبان دوم 1 را به صورت عادی برداشتند درس را به الکترونیکی تغییر دهند.
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر : کلاس های خانم دکتر امیرشاهی فردا مورخ 1397/07/23برگزار نخواهد شد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی و علوم تربیتی : کلاس روانسنجی خانم دکتر علی بخشی از تاریخ 1397/08/01 به تاریخ  1397/09/20 طبق ساعت اعلام شده ی قبلی تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی  و علوم تربیتی : کلاس آمار توصیفی خانم دکتر علی بخشی از تاریخ 1397/07/24 و 1397/08/01 به تاریخ های 1397/09/06 ساعت 12-10 و تاریخ 1397/09/20 ساعت 10-8 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی: کلاس پروژه خانم دکتر علی بخشی در تاریخ 1397/07/22 ساعت 12:30-11:30 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و رشته مهندسی مدیریت پروژه: کلاس آقای دکتر حمیدیه امروز مورخ 1397/07/19 و در تاریخ 1397/09/01 برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی :کلاس  درس مدیریت راهبردی دکتر حدادزاده  درتاریخ 1397/07/24برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری،مترجمی : جهت اطلاع از اعلام و تغییرات جدید برنامه کلاسی در اسرع وقت به گزارش 101 سیستم گلستان خود مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی :برنامه کلاس درس جبرانی مبانی سازمان و مدیریت  آقای  دکتر برخوردار وارد سیستم شد .جهت اطلاع گزارش 101 خود را به روز رسانی کنید.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی :برنامه کلاس درس جبرانی مدیریت منابع انسانی خانم دکتر غمخواری وارد سیستم شد .جهت اطلاع گزارش 101 خود را به روز رسانی کنید.
قابل توجه دانشجویان عزیز: کلاس تفسیر موضوعی قرآن گروه برادران با آقای صفری نادری ساعت 15-13 تاریخ های ذیل برگزار خواهد شد: 07/18/ ، 07/25/ ، 08/09/ ، 08/23/ ، 09/07/ و 09/21/ برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر: برنامه کلاسی ریاضی عمومی 2 تغییر یافت.جهت اطلاع از برنامه به گزارش 101 سیستم گلستان خود مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی و علوم تربیتی : کلاس های خانم دکتر علیزاده امروز مورخ 1397/07/15 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه علوم اجتماعی و ارتباطات اجتماعی : کلاس ریاضیات پایه با خانم صمدی یکشنبه ها ساعت 10-8 برگزار خواهد شد.(شروع کلاسها از تاریخ 1397/07/22 خواهد بود.)
دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی :کلاس جبرانی درس مدیریت راهبردی دکتر حدادزاده  درتاریخ 1397/07/17ساعت 17:00-13:00برگزارمی گردد.
قابل توجه دانشجویان عزیز:کلاس های آقای دکتر لطفی زاد ( آشنایی با قانون اساسی ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ، انقلاب اسلامی ایران) شنبه مورخ 1397/07/14 برگزار نخواهد شد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت،حسابداری و اقتصاد:کلاس مبانی سازمان و مدیریت آقای دکتر برخوردارامروز  1397/07/11برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق:کلاس حقوق اساسی 2 آقای خیرخواه از ساعت 17-15 به ساعت 10-8 طبق تاریخ های اعلام شده ی قبلی تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر و رشته مهندسی مدیریت پروژه :کلاس خانم دکتر صمدی سه شنبه مورخ 1397/07/17 برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی :برنامه کلاسی  درس کارمندیابی انتخاب و توسعه منابع تغییر کرده است لطقا گزارش 101 خود را به روز رسانی کنید.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت،حسابداری و اقتصاد:کلاس خانم دکتر صمدی در تاریخ یکشنبه1397/07/15و سه شنبه 1397/07/17برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی :کلاس درس مدیریت راهبردی دکتر حدادزاده فردا 1397/07/10 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری : جهت اطلاع از اعلام و تغییرات جدید برنامه کلاسی در اسرع وقت به گزارش 101 سیستم گلستان خود مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته مدیریت منابع انسانی : برنامه کلاسی تمام دروس وارد سیستم شده است .جهت اطلاع از برنامه کلاسی خود گزارش 101 خود را به روز رسانی کنید.
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت:کلاس خانم احیائیان امروز 1397/07/07برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر: کلاس آقای عسکرزاده امروز 1397/07/04 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت ،رشته حسابداری و اقتصاد:کلاس های آقای دکتر فاضلی فردا  1397/07/05برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی: کلاس پروژه آقای دکتر جمال زاده امروز 1397/07/04 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : جهت اطلاع از اعلام و تغییرات جدید برنامه کلاسی در اسرع وقت به گزارش 101 سیستم گلستان خود مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کلاسهای آقای خانعلیپور در تاریخ 1397/07/05 برگزار نخواهد شد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کلاسهای خانم علیمردانی فردا مورخ 1397/07/03 برگزار نخواهد شد.کلاس جبرانی در تاریخ 1397/07/10 طبق ساعات اعلام شده ی قبلی برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی :با توجه به اینکه دروس اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت با کد درس 1211640 و برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه با کد درس 1211664 بدون منبع اعلام شده است، از تمامی دانشجویانی که این دو درس را اخذ نموده اند تقاضا می شود در
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کلاسهای آقای دکتر صادقی زیازی امروز 1397/07/01 برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی :جهت اطلاع و دریافت برنامه ی کلاسی آزمایشگاه های تهران شرق بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید:
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات: کلاس یکپارچه سازی آقای دکتر حمیدیه به شنبه ها ساعت 15-13 و کلاس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات به شنبه ها ساعت 17-15 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان محترم: شروع کلاس های نیم سال اول 97-98 واحد پردیس از تاریخ 1397/06/31می باشد . و براساس آمار کلاسی برنامه های کلاسی تا زمان حذف و اضافه وارد سیستم می شود.
قابل توجه دانشجویانرشته مدیریت و اقتصاد و حسابداری:برنامه کلاسی دروس آقای دکتر شهیدی تغییر کرده است .جهت اطلاع از تغییر برنامه گزارش 101 خود رابه روز رسانی کنید.
1