كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار و اطلاعیه ها
جستجو
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
ورود
اخبار کلاس ها و امتحانات
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق و زبانشناسی : جهت اطلاع از فعالیت جهت کسب نمره میانترم تا تاریخ 1397/10/01به آدرس زیر به استاد رفیع پور تهرانی ایمیل بزنند:
قابل توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی : میانترم تمام دروس آقای رهنما فردا مورخ 1397/09/26 ساعت 13برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کلاس خانم میری لواسانی امروز مورخ 1397/09/25 ساعت 17-15برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی: کلاس عملی آقای مصلحی درس آزمايشگاه فرآوري وبازاريابي محصولات شيلاتي فردا مورخ 1397/09/26برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی: کلاس های خانم دکتر علی بخشی امروز مورخ 1397/09/25برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی : کلاس جبرانی ریاضی عمومی 1 خانم صمدی 1397/09/25ساعت 10-08برگزار می گردد.
 مهم مهم مهم قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و it ارائه فعالیت های زیر جهت نمره میانترم دروس خانم دکتر امیرشاهی :
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی : کلاس جبرانی مدیریت اسلامی آقای سلیمانی فر 1397/09/24ساعت 15-13برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته منابع انسانی-اسلامی : کلاس جبرانی تحلیل آماری آقای حدادزاده 1397/09/21ساعت 12-9 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کلاس های خانم علیمردانی فردا مورخ 1397/09/20برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت،حسابداری و اقتصاد: کلاس های آقای فریدنیا دوشنبه مورخ 1397/09/26برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی:جهت میانترم درس زبان انگليسي ۱با خانم ناطقی مقدم دوکار زیر را:
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق:کلاس آقای کرامتی فردا مورخ 1397/09/19 کلاس برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق:کلاس و میانترم آقای علی صادقی ازتاریخ امروزا 97/09/18به 1397/09/25 تغییر یافت. و امروز مورخ 1397/09/18 کلاس برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته علوم دامی :کلاس درس عملی شناخت و كاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي آقای دکتر چمنی در تاریخ 1397/09/20ساعت 09:00برگزار می گردد.
کلاس آمار زیستی با استاد دکتر تنها روز یکشنبه برگزار نمی گردد. جبرای روز سه شنبه ساعت 9 صبح 20 آذر تشکیل می شود.
قابل توجه دانشجویان رشته علم اجتماعی: کلاس خانم قنبری امروز مورخ 1397/09/15برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان روانشناسی:کلاس خانم آزادی درس روانشناسی جنایی از تاریخ1397/09/22 به تاریخ 1397/09/15ساعت10-12تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی ::درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی ،خلاصه از 5 درس اول کتاب تا تااریخ 1397/09/26به آدرس زیر به خانم عرب تحویل داده شود:arab.contact8@gmail.com
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی ::کلاس های خانم عرب مورخ 1397/09/17برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق:کلاس آقای علی صادقی امروز 97/09/11برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری : کلاس جبرانی درس حسابداری و حسابرسی دولتی آقای جعفری مورخ 1397/09/24ساعت 17-13 برگزار میگردد.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی: کلاس خانم ناطقی مقدم فردا مورخ 1397/09/11برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات : استاد درس كارگاه مقاله نويسي،كارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي وكارگاه فرهنگ نويسي از دکتر یزدانی به دکتر گرجی تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان عزیز: کلاس تفسیر موضوعی قرآن کریم آقای صفری از تاریخ 1397/09/18به تاریخ 1397/09/14ساعت 17-15تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق :کلاس جبرانی دروس آقای خانعلی پوردر تاریخ 09/22 به شرح ذیل اعلام می گردد:
قابل توجه دانشجویان مدیریت جهانگردی :جزوه درس شناخت صنعت جهانگردي آقای دکتر جهان تیغ:
قابل توجه دانشجویان گروه کشاورزی:کلاس آزمایشگاه تکثیر ،پرورش و صید آبزیان آقای دکتر اکبری از 1397/09/13 ساعت 11برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی ::کلاس متون تخصصي  خانم دکتر اثناعشري از 1397/09/11به تاریخ هم1397/09/14 همان ساعت تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان گرامی: کلاس خانم پیران امروز مورخ 1397/09/05برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته منابع انسانی -اسلامی: کلاس جبرانی درس تحلیل آماری دکتر حدادزاده مورخ 1397/09/06ساعت 10:30-13 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر و رشته مدیریت:کلاسهای خانم دکتر امیرشاهی امروز ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ و فردا ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ برگزار نخواهد شد.
اصلاحیه:قابل توجه دانشجویان ارشد رشته منابع انسانی -اسلامی: تاریخ کلاس و استاد درس مدیریت عملکرد و بهره وری درمنابع انسانی به شرح زیر تغییر یافت:
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر: کلاسهای آقای اسداله پور کریمی فردا مورخ 1397/09/01 برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان مدیریت،حسابداری و اقتصاد: کلاسها ی آقای خیری فردا مورخ 1397/09/01برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مدیریت پروژه: کلاس جبرانی تحلیل سازه آقای بهرادی مهر در تاریخ 1397/09/18 ساعت 15-13 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته علوم دامی- تغذیه دام :کلاس درس شناخت و كاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي آقای دکترچمنی مورخ 1397/09/10 ساعت 12-08برگزار خواهد شد. چون درس دارای واحد عملی است حضور در کلاس اجباری می باشد.
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت:دانشجویانی جهت هماهنگی نمره میانترم دروس آقای فائض پور در اسرع وقت به آدرس زیر  alirezafaezpour@gmail .comبه ایشان ایمیل ارسال کنند.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی:کلاس جبرانی خواندن انگليسي پايه خانم ناطقی مورخ 1397/09/18 ساعت13-12برگزارخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی:کلاس جبرانی مهارتهاي شنيداري و گفتاري پايه خانم ناطقی مورخ 1397/09/11 و 1397/09/25ساعت 13-12برگزارخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق :کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی 1 آقای رفیعیان مورخ 1397/09/01 ساعت 17-15برگزارخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی :کلاس جبرانی دستور نگارش2 خانم دکتر اثنی عشری مورخ 1397/09/13ساعت 12-8برگزارخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی :کلاس جبرانی دستور نگارش 1 خانم دکتر اثنی عشری مورخ 1397/09/25ساعت 14-12برگزارخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی :کلاس توانبخشی افرادبا نیازهای خاص خانم دکتر علیزاده فرد امروز مورخ 1397/08/27برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت:کلاس مازاد تحقیق در عملیات 2 آقای دکتر حمیدیه مورخ 1397/09/10ساعت 8-10برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته منابع انسانی -اسلامی: تاریخ کلاس و استاد درس مدیریت عملکرد و بهره وری درمنابع انسانی به شرح زیر تغییر یافت:
قابل توجه دانشجویان محترم :کلاس های اندیشه اسلامی 1،اندیشه اسلامی 2،آیین زندگی علوم انسانی ،دانش خانواده و جمعیت با آقای دکتر مرادی به شرح ذیل برگزار می گردد:
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته منابع انسانی -اسلامی: تاریخ کلاس های تحلیل آماری با آقای دکتر حدادزاده به شرح ذیل می باشد:
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کلاس جبرانی حقوق تجارت 1 آقای کرامتی ساعت 12-10مورخ 1397/09/05 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی : کلاس جبرانی قصه گویی و نمایش خلاق خانم ماهری ساعت 15-13مورخ 1397/09/26و درس سازمان هاو قوانین ساعت 17-15 همان تاریخ برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی: کلاس ویروس شناسی خانم واحدیان در تاریخ 1397/09/11 و 1397/09/25 ساعت 17-13 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی: کلاس فوق برنامه ی دروس خانم واحدیان در تاریخ 1397/09/18 طبق ساعات کلاسی اعلام شده ی قبلی برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر و رشته مهندسی مدیریت پروژه : آخرین فرصت تحویل پروژه آز مدار الکتریکی ، آز مدار الکترونیکی ، آز فیزیک 2 در آخرین جلسه کلاسی هر درس می باشد.
قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی : درس فناوری اطلاعات در روان شناسی با خانم دکتر علی بخشی ارائه خواهد شد.جهت اطلاع از واحد عملی خود به مدرس مربوطه مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی و علوم تربیتی : برخی از دروس خودخوان به حالت عادی تغییر یافته است.جهت اطلاع از نام مدرس خود به گزارش 101 سیستم گلستان خود مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد: کلاس اقتصاد خرد آقای دکتر صادقی ساعت 16-12 تاریخ های اعلام شده ی قبلی برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان: امتحان عملی درس ترجمه شفاهی 1خانم دلاوری در تاریخ 1397/09/11 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان: آخرین فرصت تحویل پروژه درس ترجمه متون ادبی خانم دلاوری در تاریخ 1397/09/11 خواهد بود.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : تاریخ های 1397/08/27 ، 1397/09/11 ، 1397/09/18 و 1397/09/25 از برنامه کلاسی دروس متون حقوقی 1 و متون حقوقی 2 حذف گردید.
قابل توجه دانشجویان رشته گردشگری : کلاس اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگری با آقای دکتر برخوردار و در ساعت 17-15 تاریخ های 1397/08/23 ، 1397/08/30 ، 1397/09/07 و 1397/09/24 برگزار خواهد شد. (تغییر مدرس و اعلام برنامه کلاسی درس)
قابل توجه دانشجویان رشته گردشگری : کلاس کلیات حقوق با خانم رضائی و در ساعت 15-13 تاریخ های 1397/08/27 ، 1397/09/11 و 1397/09/25 برگزار خواهد شد. (تغییر مدرس و اعلام برنامه کلاسی درس)
قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی : دانشجویانی که با خانم آزادی درس روانشناسی جنایی دارند می بایست جهت دریافت کار کلاسی در تاریخ 1397/09/08 ساعت 10 در دانشگاه حضور داشته باشند.
قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی : کلاس روانشناسی اجتماعی کاربردی در تاریخ 1397/09/01 برگزار نخواهد شد.دانشجویان می بایست جهت دریافت کار کلاسی در تاریخ 1397/09/08 در دانشگاه حضور داشته باشند.
قابل توجه دانشجویان عزیز: کلاس تفسیر موضوعی قرآن کریم آقای صفری از تاریخ 1397/08/23 به تاریخ 1397/09/18ساعت 15-13 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی: کلاس مبانی گیاهشناسی از تاریخ 1397/08/30 به تاریخ 1397/08/23 ساعت 12-8 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : تاریخ های 1397/08/30 و 1397/09/14 از برنامه کلاسی متون فقه 2 حذف گردید.
قابل توجه دانشجویان عزیز: کلاس های تربیت بدنی و ورزش 1 طبق برنامه ی اعلام شده ی قبلی برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان عزیز: جهت اطلاع از زمان آزمون میان ترم دروس خود می توانید به قسمت امتحانات میان ترم همین سایت مراجعه فرمایید.
قابل توجه دانشجویان گروه کشاورزی و محیط زیست:منابع امتحانی پایان ترم دروس بدون منبع خانم دکترعلیخواه:
قابل توجه دانشجویان گروه علوم اجتماعی و ارتباطات اجتماعی : کلاس فوق برنامه دروس خانم جعفری در تاریخ های 1397/08/24 و 1397/09/08 طبق ساعات کلاسی مندرج در سیستم گلستان برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان گروه کشاورزی و محیط زیست:
اطلاعیه دانشجویان گروه کشاورزی و محیط زیست:منابع امتحانی پایان ترم دروس بدون منبع خانم دکتر علیخواه
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی : کلاس پروژه خانم دکتر علیزاده در تاریخ های 1397/08/19 و 1397/09/24 ساعت 12-10 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان گرامی:کلاس دانش خانواده( گروه خانم ها )خانم دکتر نبوی در تاریخ های اعلام شده ساعت 15-13 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته علوم کامپیوتر و رشته ریاضیات و کاربردها: کلاس ریاضی عمومی 1 در ساعت 12-10 تاریخ های اعلام شده در سیستم گلستان برگزار خواهد شد.
برنامه کلاس های عملی درس تربیت بدنی و ورزش خواهران و برادران نیمسال اول 98 –97
قابل توجه دانشجویانی که دروس تربیت بدنی و ورزش 1 دارند:به دلیل برگزاری مراسم در سالن ورزشی مرکز دماوند، کلیه کلاس های این هفته پنجشنبه مورخ 3/8/97 برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی و علوم تربیتی : کلاس روانسنجی خانم دکتر علی بخشی از تاریخ 1397/08/01 به تاریخ 1397/09/20 طبق ساعت اعلام شده ی قبلی تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی و علوم تربیتی : کلاس آمار توصیفی خانم دکتر علی بخشی از تاریخ 1397/07/24 و 1397/08/01 به تاریخ های 1397/09/06 ساعت 12-10 و تاریخ 1397/09/20 ساعت 10-8 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و رشته مهندسی مدیریت پروژه: کلاس آقای دکتر حمیدیه امروز مورخ 1397/07/19 و در تاریخ 1397/09/01 برگزار نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی :جهت اطلاع و دریافت برنامه ی کلاسی آزمایشگاه های تهران شرق بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید:
1